Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τον μήνα Μάιο του οικονομικού έτους 2016

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού – Μάιος 2016