Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τον μήνα Ιούνιο του οικονομικού έτους 2016

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού- Ιούνιος 2016