Δημοσίευση των στοιχείων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τον μήνα Σεπτέμβριο του έτους 2018

Δημοσίευση των στοιχείων εκτέλεσης του Προυπολογισμού για τον μήνα Σεπτέμβριο 2018

Σχολιάστε