Δημοσίευση των στοιχείων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Π.Σ.Ε. για τον μήνα Ιανουάριο 2018

ΔΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2018