Δημόσια Διαβούλευση της Προκήρυξης για την Αξιοποίηση της Μαρίνας Ιτέας

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και, ειδικότερα, η Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας σε συνεργασία με το Λιμενικό Ταμείο Φωκίδας προχωρούν με γρήγορα βήματα στην αξιοποίηση της Μαρίνας Ιτέας, θέτοντας σε δημόσια διαβούλευση τη Διακήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την ανάδειξη Στρατηγικού Επενδυτή, ο οποίος θα προβεί στην κατασκευή με αυτοχρηματοδότηση των προβλεπόμενων από την πράξη χωροθέτησης της Μαρίνας συμπληρωματικών έργων στη χερσαία ζώνη και, θα αναλάβει στην εκμετάλλευση, λειτουργία και συντήρησης του Λιμένα για 25 χρόνια.

Η Διακήρυξη θα βρίσκεται ανηρτημένη στον ιστότοπο της Ανοιχτής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (www.opengov.gr) στα περιεχόμενα του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, καθώς επίσης και στον ιστότοπο της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας (www.fokida.gr) για 25 ημέρες. Τις παρατηρήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να τις αποστέλλουν στο e–mail επικοινωνίας: marinaiteas@yahoo.gr.

Η Μαρίνα Ιτέας θα αποτελέσει έναν σημαντικό τουριστικό αναπτυξιακό πόλο της ευρύτερης περιοχής, δεδομένης της παράλληλης αναβάθμισης της λεγόμενης «Ζώνης Ναυσιπλοίας Αναψυχής» (ΖΝΑ) του Κορινθιακού Κόλπου, η οποία εμπλουτίζεται συνεχώς με αντίστοιχους ενδιάμεσους σταθμούς και αυξημένη ζήτηση περιοδικού ή μόνιμου ελλιμενισμού σκαφών. Βρίσκεται σε στρατηγικό σημείο αυτού του «δικτύου τουριστικών λιμένων», ενώ μπορεί να προσελκύσει την μόνιμη εγκατάσταση στολίσκων επαγγελματικών σκαφών (flotilla) ή ακόμα και ιδιωτικών, τα οποία να συνδέονται με την αξιοποίηση ακινήτων στην ευρύτερη περιοχή, του Παρνασσού συμπεριλαμβανομένου (stay & sail).

Η χωρητικότητα της Μαρίνας Ιτέας προβλέπει 146 σκάφη στη θάλασσα και περίπου 60 σκάφη στην ξηρά. Προβλέπει επίσης τη λειτουργία καταστημάτων και την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών που σχετίζονται με την υποστήριξη των σκαφών. Η λειτουργία της Μαρίνας θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και θα αναβαθμίσει το παραλιακό μέτωπο της Ιτέας, προσφέροντας ευκαιρίες περαιτέρω αξιοποίησης του λοιπού παραλιακού μετώπου, αλλά και της ενδοχώρας.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαβούλευσης, θα προκηρυχθεί στα τέλη Μαΐου 2012 ο Διεθνής Διαγωνισμός για την ανάδειξη «Φορέα Διαχείρισης» (κατά την έννοια του Ν. 2160/93 όπως ισχύει) με μορφή «Στρατηγικού Επενδυτή».

Πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες κείμενο της Διαβούλευσης

Σχολιάστε