Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

Ο Δήμος Κύμης – Αλιβερίου είναι δήμος της Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων: Δήμος Δυστίων, Δήμος Ταμιναίων, Δήμος Κονιστρών, Δήμος Αυλώνα Ευβοίας, Δήμος Κύμης. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 801.21 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 33527 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του δήμου ορίστηκε το Αλιβέρι και ιστορική έδρα η Κύμη Ευβοίας.

Η περιοχή είναι ένας τόπος με πλούσια ιστορική παράδοση και με οικονομικές δυνατότητες οι οποίες, όποτε μπόρεσαν να αναπτυχθούν, έδωσαν πλούσιους καρπούς και είχαν ως αποτέλεσμα την οικιστική, πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη όλων των οικισμών, χωριών και πόλεων του Δήμου.

Ο πλούτος της φύσης στην περιοχή εκδηλώνεται με την ύπαρξη μεγάλης βιοποικιλότητας, με εξαιρετική ποικιλία χλωρίδας και πανίδας και μεγάλο αριθμό βιοτόπων και σημαντικών φυσικών τοπίων.