Υποβολή δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης Αιρετών

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τον Ν.4065/ΦΕΚ 77/9-4-2012

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τον Ν.3242/ΦΕΚ 102/24-5-2004

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Εγκύκλιο υπ.αρ.62 του Υπουργείου Εσωτερικών

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Έντυπο της Δήλωσης της Περιουσιακής Κατάστασης

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τον Ν.4281/ΦΕΚ 160/8-8-2014

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τον Ν.3213/ΦΕΚ 309/31-12-2003

Σχολιάστε