Δηλώσεις Συγκομιδής Οινοποιήσιμων Ποικιλιών Αμπέλου, Περίοδος 2013 – 2014

Τέταρτη ανάρτηση: 18-12-2013

Παράταση της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων συγκομιδής, οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου περιόδου 2013-2014 μέσω των ψηφιακών εφαρμογών του ΥΠΑΑΤ (www.minagric.gr), έως τις 15/01/2014.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Τρίτη ανάρτηση : 02-12-2013

Παράταση της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων συγκομιδής, οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου περιόδου 2013-2014 μέσω των ψηφιακών εφαρμογών του ΥΠΑΑΤ (www.minagric.gr), έως τις 15/12/2013.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο


Δεύτερη ανάρτηση: 14-11-2013

Ανακοινώση Τύπου: “Παρατείνεται η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων συγκομιδής, οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου περιόδου 2013-2014”.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Αρχική ανάρτηση : 22-10-2013

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Έυβοιας ανακοινώνει ότι οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων με οινοποιήσιμες ποικιλίες υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω των ψηφιακών εφαρμογών του ΥΠΑΑΤ (www.minagric.gr), δηλώσεις συγκομιδής για το σύνολο της εκμετάλλευσής τους αμέσως μετά τον τρύγο και όχι αργότερα από τις 15 Νοεμβρίου. Πληροφορίες στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής – Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής, υπεύθυνοι κ. Λαγού Ε.με τηλ. 2221353905, κ. Γιαννάκης Σπ. με τηλ. 2221353906.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο.

Σχολιάστε