Δηλώσεις συγκομιδής οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, για το έτος 2015 – 2η ΑΝΑΡΤΗΣΗ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σπ. Γιαννάκης  ΤΗΛ.: 22213-53906    FAX : 22210-36095
Εmail : giannakis.s@evia.pste.gov.gr           

1η ΑΝΑΡΤΗΣΗ 01/09/2015 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Δηλώσεις συγκομιδής οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, για το έτος 2015.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο 

2η ΑΝΑΡΤΗΣΗ 30/11/2015


Ανακοινώνεται ότι παρατείνεται η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων συγκομιδής, οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου περιόδου 2015-2016


Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο