Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη τιμή για την ανάδειξη μειοδότη, για την ανάθεση της καθαριότητας των κτιρίων των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Φθιώτιδα

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη τιμή για την ανάδειξη μειοδότη, για την ανάθεση της καθαριότητας των κτιρίων των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Φθιώτιδα

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε