“Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια μελανιών(TONER) των εκτυπωτών,των φωτοτυπικών μηχανημάτων και των συσκευών φαξ για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Σ.Ε. στη Φθιώτιδα”

Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού:”Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια μελανιών(TONER) των εκτυπωτών,των φωτοτυπικών μηχανημάτων και των συσκευών φαξ συνολικού προϋπολογισμού 73.800,00ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Φθιώτιδα”

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο με ΑΔΑΜ