Διενέργεια διαγωνισμού για την ανάθεση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Εύβοιας για το σχολικό έτος 2014 – 2015, με μισθωμένα. Μικρά – Μεγάλα Λεωφορεία και ΤΑΞΙ κατόπιν διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τους

Η Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Εύβοιας ανακοινώνει Διενέργεια διαγωνισμού για την ανάθεση νέων δρομολογίων  μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Εύβοιας για το σχολικό έτος 2014 – 2015,  με μισθωμένα. Μικρά – Μεγάλα Λεωφορεία και ΤΑΞΙ κατόπιν διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες δρομολογίων.
Οι κλειστοί φάκελοι θα κατατίθενται στην Γραμματεία της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας,  – Διοικητικό Μέγαρο – Λ. Χαϊνά 93 – ισόγειο, προκειμένου να πρωτοκολληθούν,  το αργότερο έως τις 10:55 π.μ. της 23ης Δεκεμβρίου 2014. Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού στο τηλέφωνο 2221353743.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  καθώς και τον

ΠΙΝΑΚΑ των νέων δρομολογίων

Σχολιάστε