Διενέργεια διαδικασίας κλήρωσης για συμμετοχή υπαλλήλων της ΠΕ Εύβοιας σε Επιτροπή διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού

Η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας – Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού ανακοινώνει τη διενέργεια διαδικασίας κλήρωσης για συμμετοχή υπαλλήλων της ΠΕ Εύβοιας σε Επιτροπή διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού την Τρίτη    9   Απριλίου  2013.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε