Διενέργεια διαδικασίας κλήρωσης για συμμετοχή υπαλλήλων της ΠΕ Εύβοιας σε Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού

Η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας – Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού ανακοινώνει κλήρωση για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών μελών  για την συ-γκρότηση Επιτροπών  Παρακολούθησης και Πιστοποίησης ανά Περιφερειακή Ενό-τητα του έργου Καταπολέμηση Κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας  για το έτος 2013.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε