Διευκρινίσεις σε υποβληθείσες ερωτήσεις υποψήφιων αναδόχων, επί του Αναλυτικού τεύχους προκηρύξεως του έργου(υπηρεσίας):«Προβολή θεματικών μορφών τουρισμού και Γενική Τουριστική Προβολή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε