Διαβούλευση επί του Β1 σταδίου της μελέτης «Αξιολόγηση, αναθεώρηση και εξειδίκευση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Χωροταξικός ΣΧεδιασμός Περιφερειακού Επιπέδου

Σχολιάστε