Διατοπικό Σχέδιο Συνεργασίας LEADER «ΓΕΥΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΛΕΚΤΕΣ»

Το Διατοπικό Σχέδιο Συνεργασίας LEADER  «ΓΕΥΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΛΕΚΤΕΣ» υπέγραψε η Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Φωκικής Α.Α.Ε – ΟΤΑ κ. Γιώτα Γαζή.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε