Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Εύβοιας, για το σχολικό έτος 2014-2015.

Η Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Εύβοιας ανακοινώνει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Εύβοιας, για το σχολικό έτος 2014-2015. Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού στα τηλέφωνα 22213 53725 – 53726

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την διακήρυξη

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τα Τμήματα διαγωνισμού

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Σχέδιο σύμβασης

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τους Πίνακες προσφορών

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Σχέδιο υπευθυνης δήλωσης

Σχολιάστε