Διακήρυξη Έργου: “Επισκευή – Αντικατάσταση Σκελετού Στέγης Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Ιστιαίας”

3η ανάρτηση: 05-06-2013

Επικαιροποιημένα Συνημμένα Τεύχη Δημοπράτησης

2η ανάρτηση: 31-05-2013

Πατήστε εδώ για να δείτε τη Περίληψη της Προκήρυξης(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Αρχική ανάρτηση: 28-05-2013

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:  «Επισκευή – Αντικατάσταση Σκελετού Στέγης Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Ιστιαίας», με προϋπολογισμό 80.000 ,00 €.  Πληροφορίες  στη Δ/νση Τ.Ε. Π.Ε.Ευβοίας, Χαϊνά 102-Χαλκίδα, κα. Π. Μερτύρη τηλ. 2221353818.

Πατήστε εδώ για να δείτε τη Περίληψη της Προκήρυξης.

Συνημμένα τεύχη δημοπράτησης


(ΠΡΟΣΟΧΗ : Οποιαδήποτε νέα πληροφορία αφορά την παραπάνω προκήρυξη θα αναρτάται εδώ.

Το περιεχόμενο του άρθρου ενδέχεται να αλλάξει ή να ενημερωθεί)