Διακήρυξη Έργου: “Πρόχειρος Διαγωνισμός με Σφραγισμένες Προσφορές για την Ανάδειξη Μειοδότη Φύλαξης των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Μεγάρου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας”

Η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας – Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη μειοδότη φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Μεγάρου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας επί της Λεωφ. Χαινά 93 προϋπολογισμού 52.000,00. € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. Πληροφορίες και διακηρύξεις δίνονται από τη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2221353725- 53726 κ. Συρμακέζη Ν.  -κ. Καρλατήρα Α.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Περίληψη της Προκήρυξης καθώς και το Πλήρες Κείμενο της Διακήρυξης

Σχολιάστε