Διακήρυξη(αριθ.πρωτ.139676/638/10-12-2014) για την ανάδειξη αναδόχου ή αναδόχων για το έργο«Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2015»

 

     Πατήστε για να δείτε την Διακήρυξη

Σχολιάστε