Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου ” Συντήρηση – Βελτίωση έργων ασφαλείας Δερβενίου

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου “Συντήρηση – Βελτίωση έργων ασφαλείας Δερβενίου “, με προϋπολογισμό 400.000 ΕΥΡΩ. Το έργο ανήκει στην κατηγορία έργων οδοποιΐας με προϋπολογισμό 325.155,13 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ,  και απρόβλεπτα). Πληροφορίες  στη Δ/νση Τ.Ε. Π.Ε.Ευβοίας, Χαϊνά 102-Χαλκίδα, κα. Π. Μερτύρη τηλ. 2221353818.

Πατήστε εδώ για να δείτε την Περίληψη της Προκήρυξης

Συνημμένα τεύχη δημοπράτησης

Σχολιάστε