Διακήρυξη ανοικτού διεθνή δημόσιου διαγωνισμού σε ΕΥΡΩ με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης χωρ.αρμοδιότητας Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ για το σχολικό έτος 2014 – 2015

Διακήρυξη ανοικτού διεθνή δημόσιου διαγωνισμού σε ΕΥΡΩ με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ για το σχολικό έτος 2014 – 2015, προϋπολογισμού 2.074.106,81 ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.13% πλέον δικαιωμάτων προαίρεσης ποσοστού 50% και αξίας 1.037.053,40ΕΥΡΩ με ΦΠΑ, ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 3.111.160,21ΕΥΡΩ (2.753.239,13ΕΥΡΩ + ΦΠΑ13%) (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών).

                 Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε