ΠΕ ΦΩΚΙΔΑΣ: Ανακοίνωση νέου δρομολογίου

Ανακοινώνουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100, παρ. 4 του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ. 185/Α΄), έχει προκύψει η ανάγκη πραγματοποίησης του δρομολογίου μεταφοράς μαθητών του παρακάτω πίνακα:  
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, όπως καταθέσουν τις προσφορές τους στη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Φωκίδας, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 06/11/2013.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο