Δελτίο Τύπου: Συγκρότηση Ομάδας Δακοκτονίας από την Π.Στ.Ε.