Δελτίο τύπου: «Μέτρα προστασίας για τον καταρροϊκο πυρετό των προβάτων”

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΤΑΡΡΟΙΚΟ ΠΥΡΕΤΟ