Δελτίο Τύπου για την έναρξη της λειτουργίας της Ακαδημίας Πολιτικής Προστασίας

gscp20221115.pdf