Δελτίο Τύπου: Γενική Συνέλευση της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης στις 26/2/2024

Την Δευτέρα 26/2/2024 και σύμφωνα με το Άρθρο 10 του καταστατικού ολοκληρώθηκε η διαδικασία συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στα πλαίσια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που έλαβε χώρα στις 10:00 π.μ., στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου στην Χαλκίδα με μεγάλη συμμετοχή των μελών.

Μετά την εκλογική διαδικασία και την 12/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου το Δ.Σ. της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης απαρτίζεται από :

1)Γαλάνης Κώστας-Πρόεδρος Δ.Σ.

2)Αγιοστρατίτη Παρασκευή

3)Αυγερινός Βασίλης

4)Γκικόπουλος Λουκάς

5)Δανιάς Δημήτριος

6)Ζαχαρίας Νικόλαος

7) Ζήσιμος Αλέξανδρος

8) Λύκος Βασίλης

9) Μαυροειδής Νικόλαος

…………………………

10)Ρόδης Λάμπρος