Δελτίο Τύπου : Ένταξη επιλαχόντων αγροτών στα Σχέδια Βελτίωσης