Δελτίο Τύπου Π.Ε.Ευβοίας: Ενημέρωση για την επιχορήγηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων από θεομηνία “ΘΑΛΕΙΑ”