Δελτίο Τύπου : «Έναρξη της συγκομιδής, τυποποίησης- συσκευασίας και εμπορίας ακτινιδίων εσοδείας 2019»