Δελτίο Τύπου Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας & Αλιευτικής Πολιτικής : Ημερίδα 07-04-2023