Δελτίο Τύπου Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης-Κτηνιατρικής & Περιβάλλοντος: Ημερίδα Διαβούλευσης στο πλαίσιο της Εταιρικής Σχέσης για την κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της προγραμματικής περιόδου 2021 – 2027

ΔΤ Ημερίδα Διαβούλευσης Κοινής Αγροτικής Πολιτικής