Δελτίο Τύπου: Αύξηση πιστώσεων για την αντιμετώπιση του δάκου της ελιάς