6η Τακτική συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 6ης Τακτικής συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου