Δελτίο Γεωργικής Προειδοποίησης ΠΕ Εύβοιας

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Εύβοιας σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας στο Βαμβάκι» εκδίδουν το παρόν δελτίο για τους βαμβακοκαλλιεργητές Ν. Εύβοιας για τις απαραίτητες ενέργειες αποτελεσματικής φυτοπροστασίας στο πρώτο στάδιο ανάπτυξης των βαμβακοφύτων και μέχρι την εμφάνιση των πρώτων χτενιών. Πληροφορίες κ. Κ.Τζελάς τηλ: 2221353920.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο