ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Ορθή Επανάληψη) πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής Π.Ε. Βοιωτίας

Πατήστε εδώ για να δείτε το έγγραφο

Σχολιάστε