Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα πλαίσια του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2012

Η περιφερειακή Ενότητα Βοιωτιας ανακοινώνει την  επιλογή  αναδόχου  του B ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ  ΙΙΙ)  της  αριθµ. 3428/09-03-012 ?ιακήρυξης  που  αφορά  την: «Παροχή  υπηρεσιών  για  τον  από  εδάφους  δολωµατικό ψεκασµό  ελαιοδένδρων,  στα  πλαίσια  του  προγράµµατος  Συλλογικής  Καταπολέµησης του ?άκου της ελιάς έτους2012 στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας».

πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την προκήρυξη

Σχολιάστε