Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φωκίδας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση ετήσιου μητρώου ιδιοκτητών (Εταιρειών – Φυσικών προσώπων) οχημάτων και μηχανημάτων έργων για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών έτους 2022 ήτοι: «ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΙ- ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ- ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ – ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ –ΣΕΙΣΜΟΙ & ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ»