Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Φθιώτιδας: Προσωρινή εξαίρεση από διατάξεις κανονισμού 561/2006 (Ψηφιακών Ταχογράφων, κυκλοφορία οχημάτων, ώρες οδήγησης κ.λ.π.)

B-Ταχογράφος - Προσωρινή εξαίρεση

Σχολιάστε