Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Φθιώτιδας: Παράταση ισχύος πιστοποιητικών ADR, παράταση ισχύος φύλλων δοκιμών και πιστοποιητικών έγκρισης οχήματος μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, πολυμερής συμφωνία Μ324 και Μ325 κ.λ.π.

A-ΑΔΑ_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ_ADR
A-ΠΑΡΑΤΑΣΗ_ΦΔ & ΕΓΚΡΙΣΗΣ_ΟΧΗΜΑΤΩΝ_2020_Α%C
Α-M324el signed
Α-M325 el signed

Σχολιάστε