Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Φθιώτιδας: Παράταση ισχύος αδειών οδήγησης και Πιστο̟ποιητικών Ε̟παγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι)

G-(Ω2ΒΤ465ΧΘΞ-3ΝΗ)-1-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΙ Κ.Λ.Π.

Σχολιάστε