Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βοιωτίας: Κοινοποίηση Γνωστοποίησης Λειτουργίας μετά από Υπαγωγή σε ΠΠΔ της Μονάδας Ιδιοκτησίας του φορέα με την επωνυμία “ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΚΟΣΑΙΟΣ”

1224768.000 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΚΟΣΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ