Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βοιωτίας: Γνωστοποίηση λειτουργίας του φορέα με την επωνυμία “ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”