Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Φθιώτιδας: Γνωστοποίηση εγκατάστασης μεταποιητικής δραστηριότητας με Aριθμό Γνωστοποίησης: 1220516 από 26-10-2021- ΝΕΑ

ΓΟΥΣΙΟΥ 1220516.000--4240