Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Εύβοιας: Δελτίο πιστοποίησης μέσης λιανικής τιμής οπωρολαχανικών από 13-11-2023 έως 19-11-2023