Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Φθιώτιδας: Χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης για την εγκατάσταση μονάδας αποθήκευσης και αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), στη βιομηχανία κατασκευής χαρτιού και χαρτονιού με την επωνυμία EL PACK AE ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, που είναι εγκατεστημένη σε εκτός σχεδίου θέση στην κτηματική περιφέρεια της Τ.Κ. Δαμάστας της Δ.Ε. Γοργοποτάμου του Δήμου Λαμιέων της Π.Ε. Φθιώτιδας.