Χορήγηση έγκριση εγκατάστασης & Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) μεταποιητικής και συναφούς δραστηριότητας (ξυλουργική βιομηχανία / πριστήριο ξυλείας) με την επωνυμία ‘ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΛΟΥΚΟΣ’, που βρίσκεται στη θέση ‘Αγιος Κωνσταντίνος’ περιοχή Καλυβίων του Δήμου Λαμιέων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.

Ω2Ε77ΛΗ-898-signed-2158