Χάρτης πρόβλεψης πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς που εκδόθηκε την Τετάρτη 22-8-2018 και ισχύει για την Πέμπτη 23-8-2018-Λήψη του μέτρου απαγόρευσης κυκλοφορίας στις περιοχές του χάρτη με δείκτη επικινδυνότητας 4

180823

Σχολιάστε