Χάρτης πρόβλεψης πολύ υψηλού κινδύνου (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 4) για την περιοχή του Δασαρχείου Αταλάντης την Τρίτη 19-7-2022

ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 1972022